Vi har dessverre besluttet å innstille driften av Voldabussen etter sommersesongen 2019 og tar derfor ikke nå på oss nye turer.

Har du behov for turbuss anbefaler vi deg å kontakte Vy Buss i Furene, Volda, på telefon: 70 07 75 81